GoKajak.com https://gokajak.com/img/my-shop-logo-1612910485.jpg

I. Informacje ogólne.

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych pozyskanych od Państwa przez witrynę sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem gokajak.com (dalej zwaną witryną, serwisem, stroną lub sklepem internetowym).

2. W polityce zostały ogólne opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych zbieranych w witrynie za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

3. Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej gokajak.com.

4. Administratorem witryny jest AQUARIUS s.c. ul. Armii Krajowej 1, 83-330 Żukowo NIP: 5840902440, REGON: 190264272.

5. Kontakt z Administratorem możliwy jest:

a. pisemnie pod adresem: ul. Armii Krajowej 1, 83-330 Żukowo;

b. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 684 199 194;

c. mailowo pod adresem: [email protected]

II. Zasady i dane związane z działaniem witryny internetowej.

1. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji podczas korzystania z witryny i dokonywania w jej ramach zakupów. W tym celu podejmuje on wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić zgodność funkcjonowania witryny z odpowiednimi aktami prawnymi w tym z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, RODO, a także aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

2. Jeśli zbieramy Państwa dane osobowe, to dlatego, że zdecydowali się Państwo dokonać zakupów w naszej witrynie internetowej (art. 6 pkt.1b RODO) gokajak.com lub wyrazili Państwo zgodę ((art. 6 pkt.1a RODO) na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail o ofercie sklepu internetowego, lub w inny sposób przekazali nam Państwo swoje dane z wykorzystaniem strony internetowej sklepu (art. 6 pkt.1f RODO). Sklep prowadzi działalność, w oparciu o regulamin, z którym mogą się Państwo zapoznać TUTAJ. Sposób przetwarzania danych osobowych związanych z zamówieniami określony jest w regulaminie.

3. W witrynie pozyskiwane są informacje o użytkownikach i ich zachowaniach:

a. poprzez dobrowolnie wprowadzenie ich przez użytkownika w dostępnych na stronie formularzach;

b. poprzez gromadzenie plików „cookies” w trakcie korzystania z witryny;

c. związane z aktywnością użytkownika, jak na przykład informacja dotycząca czasu spędzonego na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty, dostawca Internetu oraz adres strony, z której nastąpiło przekierowanie użytkownika i etc.;

d. poprzez „web beacons” pozwalające na ocenę efektywności naszych reklam,

e. poprzez analizę ruchu sieciowego, celem zapewnienia bezpieczeństwa w ramach witryny oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. Powyższe informacje wykorzystuje się do:

a. zawierania umów i realizacji płatności elektronicznych;

b. udzielania odpowiedzi na zadane pytania,

c. przekazania zamówionej oferty,

d. prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy,

e. zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki),

f. utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu),

g. zapamiętania hasła (za zgodą),

h. gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa,

i. celach analizy statystycznej wizyt i dostosowania treści,

j. oceny globalnego ruchu użytkowników witryny,

– wszystkie powyższe na podstawie Państwa zgody i prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).

5. Administrator informuje, że dane pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, o których mowa w pkt 3 i 4 nie są łączone z innymi danymi użytkowników witryny i nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

6. Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony.

7. Administrator informuje także, że domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik samodzielnie ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, w tym może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.

8. Administrator podkreśla także, że użytkownik ma także możliwość korzystania ze strony w tzw. trybie incognito lub innym prywatnym w zależności od rodzaju zastosowanej przeglądarki, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

9. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii działających na stronie oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów.

10. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych wobec użytkowników, chyba że użytkownik wyraził na to zgodę (newsletter).

III. Jakie podejmujemy środki techniczne i jakie są Państwa obowiązki.

1. Witryna dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i witryny w tym zabezpieczenie certyfikatem SSL. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia i w oparciu o zastosowane technologie dostawcy rozwiązań obsługujących płatności elektroniczne.

2. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności dane do logowania, jeśli takowe były Państwu przekazywane. Sklep internetowy nigdy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym, zalecamy się wylogować po zakończeniu korzystania z witryny.

IV. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

1. Administrator zapewnia realizacje obowiązków prawnych. Tym samym macie Państwo możliwość podglądu i edycji waszych danych, w każdym czasie po skierowaniu takiej prośby do administratora witryny.

2. Macie Państwo także prawo:

a. żądać od Administratora wglądu do Państwa danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);

b. żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważycie Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c. żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);

d. żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – np. gdy zauważycie Państwo, że dane są nieprawidłowe – możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);

e. wniesienia skargi w związku z nieprawidłowym przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi).

3. W każdym czasie macie Państwo także prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofać zgodę można kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Państwem.

V. Udostępnianie danych.

1. W ramach witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Witryna internetowa nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

2. W celu realizacji umowy witryna może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów odpowiedzialnych za poprawne złożenie, przetworzenie i realizację państwa zamówienia. Szczegóły zawarte są w regulaminie sklepu internetowego.

3. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

4. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

VI. Czas przechowywania danych.

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy / umowy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją, o czym szerzej w regulaminie witryny.

2. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym Administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

VII. Pytania i zastrzeżenia.

1. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane poprzez kontakt pod adresami wskazanymi w punkcie I.5 a-c.