Znaki nawigacyjne na wodzie

Znaki nawigacyjne na wodzie

Autor: Zespół Gokajak Data publikacji: Kategoria: Informacje

Wyruszając na spływ mazurskimi rzekami, zaskoczyć nas może niejeden znak na szlaku wodnym. Okazuje się, że prawo i znaki żeglarskie, niewiele ustępują swą zawiłościom kodeksowi drogowemu. A by pływać bezpiecznie i zgodnie z prawem, wypadałoby je poznać przed wyruszeniem w drogę.

Przy zatrważającej ilości obowiązujących znaków, trudno jednak szybko się ich nauczyć. Dlatego też, by choć trochę ułatwić ten proces, zebraliśmy wszystkie znaki wodne w jednym miejscu.

Znak na wodzie – rodzaje i identyfikacja

Znaki żeglarskie można zaliczyć do jednej z dwóch kategorii – podstawowych i pomocniczych. Te pierwsze stanowią odpowiednik znaków drogowych, natomiast znaki pomocnicze mają za zadanie przekazać dodatkowe informacje. Najistotniejsza jest znajomość znaków podstawowych, niestety też jest ich więcej i są bardziej różnorodne.

Znaki żeglarskie podstawowe

Podobnie jak w przypadku znaków samochodowych, znaki na wodzie dzielą się na kilka grup. Jeśli zdawaliśmy prawo jazdy, sporo z nich może nam się wydawać znajomych. Bardziej odmienna jest sygnalizacja świetlna, a zupełną nowością może być obecność flag w kilku przypadkach.

Przechodząc do rzeczy; Podstawowe znaki żeglarskie dzielą się na:

Znaki zakazu

A. 1

Zakaz przejścia; w przypadku podwójnego czerwonego światła, lub podwójnych czerwonych flag, oznacza długotrwały zakaz przejścia

A. 2

Zakaz wyprzedzania

A. 3

Zakaz wyprzedzania, dotyczy tylko zestawów (Dotyczy holowania)

A. 4

Zakaz mijania i wyprzedzania

A. 5

Zakaz postoju (na kotwicy, lub na cumach przy brzegu)

A. 5.1

Zakaz postoju na szerokości określonej na znaku, w metrach (od znaku)

A. 6

Zakaz kotwiczenia, wleczenia kotwicy, łańcucha, lub liny

A. 7

Zakaz cumowania do brzegu

A. 8

Zakaz zawracania

A. 9

Zakaz wytwarzania fali

A. 10

Zakaz przejścia poza skrajnią określoną tablicami (pod mostem, przez jaz)

A. 11

Zakaz przejścia – przygotować się do wejścia, lub przejścia

A. 12

Zakaz ruchu statków o napędzie mechanicznym

A. 13

Zakaz ruchu statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu, lub rekreacji

A. 14

Zakaz uprawiania narciarstwa wodnego, oraz holowania statków powietrznych za statkiem

A. 15

Zakaz ruchu statków żaglowych

A. 16

Zakaz ruchu statków, które nie są statkami o napędzie mechanicznym i żaglowym

A. 17

Zakaz pływania na desce z żaglem

A. 18

Koniec strefy, w której małe statki używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji mogły rozwijać duże prędkości

A. 19

Zakaz wodowania i wciągania statków na brzeg

A. 20

Zakaz ruchu skuterów wodnych

Znaki nakazu

B. 1

Nakaz ruchu w kierunku wskazanym przez znak

B. 2a

Nakaz skierowania statku na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej strony burty

B. 2b

Nakaz skierowania statku na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z prawej strony burty

B. 3a

Nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z lewej burty

B. 3b

Nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z prawej burty

B. 4a

Nakaz przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej burty

B. 4b

Nakaz przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z prawej burty

B. 5

Nakaz zatrzymania statku w warunkach określonych przepisami

B. 6

Nakaz nieprzekraczania podanej na znaku prędkości w km/h

B. 7

Nakaz nadania sygnału dźwiękowego

B. 8

Nakaz zachowania szczególnej ostrożności

B. 9a

Nakaz zachowania szczególnej ostrożności; Wyjście na główną drogę dozwolone, gdy nie zmusi to statków na tej drodze do zmiany kursu, lub prędkości.

B. 9b

Nakaz zachowania szczególnej ostrożności przy przecinaniu głównej drogi wodnej, które może mieć miejsce, gdy nie zmusza to statków do zmiany kursu, lub prędkości

B. 10

Nakaz zmiany kursu, lub prędkości przez statki idące główną drogą wodną w sytuacjach, gdy z portu, lub bocznej drogi wodnej wychodzą statki

B. 11a

Nakaz prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego

B. 11b

Nakaz prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego na wskazanym kanale

Znaki ograniczenia

C. 1

Ograniczona głębokość

C. 2

Ograniczona wysokość prześwitu nad zwierciadłem wody

C. 3

Ograniczona szerokość szlaku, lub kanału żeglownego

C. 4

Inne ograniczenia ruchu – należy się z nimi zapoznać. Ograniczenia te mogą też być podane na białym polu znaku, lub pod znakiem, w formie symbolu, lub napisu

C. 5

Granica szlaku żeglownego oddalona od prawego (lewego) brzegu, w metrach podanych liczbą na znaku. Statki powinny przechodzić w odległości większej.

Znaki zalecenia

D. 1a

Zalecenie przejścia w obydwu kierunkach

D. 1b

Zalecenie przejścia w jednym kierunku (przejście z przeciwnego kierunku zabronione)

D. 2

Zalecenie trzymania się we wskazanym obszarze.

D. 3

Zalecenie przejścia w kierunku określonym strzałką, lub w nocy w kierunku światła izofazowego (migającego)

Znaki informacyjne

E. 1

Zezwolenie przejścia

E. 2

Wskazanie linii napowietrznej nad drogą wodną (liczba w prawym dolnym rogu oznacza wysokość linii napowietrznej nad poziomem najwyższej wody żeglownej)

E. 3

Jaz w bliskiej odległości

E. 4a

Prom na uwięzi

E. 4b

Prom przemieszczający się swobodnie

E. 5

Zezwolenie na postój (na kotwicy, lub na cumach przy brzegu)

E. 5.1

Zezwolenie na postój na akwenie, którego szerokość w metrach jest podana na znaku, licząc od miejsca ustawienia znaku

E. 5.2

Zezwolenie na postój na akwenie ograniczonym odstępami w metrach, podanymi na znaku, licząc od miejsca ustawienia znaku

E. 5.3

Zezwolenie na postój, burta przy burcie, w maksymalnej liczbie podanej na znaku

E. 5.4

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które nie są obowiązane do pokazywania znaków wskazanych w §3.14

E. 5.5

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać jedno niebieskie światło, lub jeden niebieski stożek na podstawie §3.14 ust. 1

E. 5.6

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać dwa niebieskie światła, lub dwa niebieskie stożki na podstawie §3.14 ust. 2

E. 5.7

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać trzy niebieskie światła, lub trzy niebieskie stożki na podstawie §3.14 ust. 3

E. 5.8

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków, z wyjątkiem statków przeznaczonych do pchania, które nie są obowiązane pokazywać znaków wskazanych w §3.14

E. 5.9

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków, z wyjątkiem statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać jedno niebieskie światło, lub jeden niebieski stożek na podstawie §3.14 ust. 1

E. 5.10

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków, z wyjątkiem statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać dwa niebieskie światła, lub dwa niebieskie stożki na podstawie §3.14 ust. 2

E. 5.11

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków, z wyjątkiem statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać trzy niebieskie światła, lub trzy niebieskie stożki na podstawie §3.14 ust. 3

E. 5.12

Miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków, które nie są obowiązane pokazywać znaków wskazanych w §3.14

E. 5.13

Miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków, które powinny pokazywać jedno niebieskie światło, lub jeden niebieski stożek na podstawie §3.14 ust. 1

E. 5.14

Miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków, które powinny pokazywać dwa niebieskie światła, lub dwa niebieskie stożki na podstawie §3.14 ust. 2

E. 5.15

Miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków, które powinny pokazywać trzy niebieskie światła, lub trzy niebieskie stożki na podstawie §3.14 ust. 3

E. 6

Zezwolenie na postój na kotwicy i wleczenie kotwicy, łańcucha, lub liny

E. 7

Zezwolenie na cumowanie do brzegu

E. 7.1

Miejsce postoju zarezerwowane dla załadunku i wyładunku samochodów (maksymalny dozwolony czas cumowania może być umieszczony na tablicy poniżej znaku)

E. 8

Wskazanie miejsca do zawracania

E. 9a

Skrzyżowanie z drogą uznaną za boczną drogę wodną w stosunku do drogi wodnej, po której idzie statek

E. 9b

Połączenie z drogą uznaną za boczną drogę wodną w stosunku do drogi, po której idzie statek

E. 10a

Skrzyżowanie z drogą uznaną za główną drogę wodną w stosunku do drogi, po której idzie statek

E. 11

Koniec obowiązywania zakazu, lub nakazu, albo ograniczenia – obowiązuje tylko w jednym kierunku ruchu żeglowego

E. 12a

Znaki sygnałowe uprzedzające – jedno lub dwa białe światła stałe, przed przeszkodą: należy się zatrzymać, jeśli wymagają tego przepisy

E. 12b

Znaki sygnałowe uprzedzające – jedno lub dwa białe światła migające przed przeszkodą: przejście dozwolone

E. 13

Miejsce poboru wody pitnej

E. 14

Miejsce w którym można korzystać z telefonu

E. 15

Zezwolenie na ruch żeglugowy statków o napędzie mechanicznym

E. 16

Zezwolenie na ruch żeglugowy statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji

E. 17

Zezwolenie na uprawianie narciarstwa wodnego, oraz holowanie statków powietrznych za statkiem

E. 18

Zezwolenie na ruch statków żaglowych

E. 19

Zezwolenie na ruch statków o napędzie wiosłowym

E. 20

Zezwolenie na pływanie na desce z żaglem

E. 21

Zezwolenie na ruch małych statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu, lub rekreacji, z dużą prędkością

E. 22

Zezwolenie na wodowanie i wciąganie statków na brzeg

E. 23

Wskazanie kanału radiotelefonicznego, na którym można uzyskać informacje nawigacyjne

E. 24

Zezwolenie na ruch skuterów wodnych

Znaki pomocnicze

Znaki pomocnicze stanowią uzupełnienie znaków podstawowych. Z tego powodu są umieszczane zwykle na tych znakach, bądź w ich pobliżu. Niekiedy są stosowane również jako znaki nawigacyjne na wodzie. Prawo rozróżnia cztery rodzaje znaków pomocniczych:

  • • Tabliczki z napisami wskazującymi odległość od znaku, do miejsca, gdzie zaczyna obowiązywać przepis znaku podstawowego. Białe tabliczki z napisem w kolorze czarnym, umieszczone nad znakiem
  • • Uzupełniające sygnały świetlne. Biała strzałka świetlna, połączona ze znakami świetlnymi, podstawowymi.
  • • Strzałki wskazujące kierunek, w którym obowiązuje przepis znaku podstawowego. Strzałki białe, lub innego koloru, umieszczone obok, lub pod znakiem.
  • • Tabliczki z napisami lub znakami uzupełniającymi przepis znaku podstawowego. Tabliczka umieszczona pod znakiem podstawowym.

Znajomość powyższych znaków wystarczy, by odnaleźć się na szlaku. Zwracając na nie uwagę i zachowując ostrożność na wodzie, możemy mieć pewność, że bezpiecznie wrócimy z podróży np. kajakiem.

Zespół Gokajak

Zespół Gokajak

Zespół sklepu Gokajak składa się z wieloletnich entuzjastów sportów wodnych, a w szczególności kajakarstwa. Naszym celem jest propagowanie aktywnego wypoczynku nad wodą. Funkcjonujemy na rynku już ponad 30 lat, w tym czasie zdążyliśmy zebrać szerokie doświadczenie w branży sportów wodnych, zarówno jako sprzedawca, jak i użytkownik naszego sprzętu. Dzięki temu, dostarczane przez nas usługi stoją na najwyższym poziomie.