GoKajak.com https://gokajak.com/img/my-shop-logo-1612910485.jpg

ZNAKI NAWIGACYJNE NA WODZIE

Wyruszając na spływ mazurskimi rzekami, zaskoczyć nas może niejeden znak na szlaku wodnym. Okazuje się, że prawo i znaki żeglarskie, niewiele ustępują swą zawiłościom kodeksowi drogowemu. A by pływać bezpiecznie i zgodnie z prawem, wypadałoby je poznać przed wyruszeniem w drogę.

Przy zatrważającej ilości obowiązujących znaków, trudno jednak szybko się ich nauczyć. Dlatego też, by choć trochę ułatwić ten proces, zebraliśmy wszystkie znaki wodne w jednym miejscu.

ZNAK NA WODZIE – RODZAJE I IDENTYFIKACJA

Znaki żeglarskie  można zaliczyć do jednej z dwóch kategorii – podstawowych i pomocniczych. Te pierwsze stanowią odpowiednik znaków drogowych, natomiast znaki pomocnicze mają za zadanie przekazać dodatkowe informacje. Najistotniejsza jest znajomość znaków podstawowych, niestety też jest ich więcej i są bardziej różnorodne.

ZNAKI ŻEGLARSKIE PODSTAWOWE

Podobnie jak w przypadku znaków samochodowych,  znaki na wodzie  dzielą się na kilka grup. Jeśli zdawaliśmy prawo jazdy, sporo z nich może nam się wydawać znajomych. Bardziej odmienna jest sygnalizacja świetlna, a zupełną nowością może być obecność flag w kilku przypadkach.

Przechodząc do rzeczy; Podstawowe znaki żeglarskie dzielą się na:

ZNAKI ZAKAZU

A. 1

Zakaz przejścia; w przypadku podwójnego czerwonego światła, lub podwójnych czerwonych flag, oznacza długotrwały zakaz przejścia

A1-d

A. 2

Zakaz wyprzedzania

A2

A. 3

Zakaz wyprzedzania, dotyczy tylko zestawów (Dotyczy holowania)

A3

A. 4

Zakaz mijania i wyprzedzania

A4

A. 5

Zakaz postoju (na kotwicy, lub na cumach przy brzegu)

A5

A. 5.1

Zakaz postoju na szerokości określonej na znaku, w metrach (od znaku)

A5

A. 6

Zakaz kotwiczenia, wleczenia kotwicy, łańcucha, lub liny

A6

A. 7

Zakaz cumowania do brzegu

A7

A. 8

Zakaz zawracania

A8

A. 9

Zakaz wytwarzania fali

 

A9

A9

 

A. 10

Zakaz przejścia poza skrajnią określoną tablicami (pod mostem, przez jaz)

A10

A. 11

Zakaz przejścia – przygotować się do wejścia, lub przejścia

A11

A11

 

A11

 

A. 12

Zakaz ruchu statków o napędzie mechanicznym

A12

A. 13

Zakaz ruchu statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu, lub rekreacji

A13

A. 14

Zakaz uprawiania narciarstwa wodnego, oraz holowania statków powietrznych za statkiem

A14

A. 15

Zakaz ruchu statków żaglowych

A15

A. 16

Zakaz ruchu statków, które nie są statkami o napędzie mechanicznym i żaglowym

A16

A. 17

Zakaz pływania na desce z żaglem

A17

A. 18

Koniec strefy, w której małe statki używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji mogły rozwijać duże prędkości

A18

A. 19

Zakaz wodowania i wciągania statków na brzeg

A19

A. 20

Zakaz ruchu skuterów wodnych

A20

 

 

ZNAKI NAKAZU

B. 1

Nakaz ruchu w kierunku wskazanym przez znak

B1

B. 2a

Nakaz skierowania statku na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej strony burty

B2a

B. 2b

Nakaz skierowania statku na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z prawej strony burty

B2b

B. 3a

Nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z lewej burty

B3a

B. 3b

Nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z prawej burty

B3b

B. 4a

Nakaz przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej burty

B4a

B. 4b

Nakaz przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z prawej burty

B4b

B. 5

Nakaz zatrzymania statku w warunkach określonych przepisami

B3a

B. 6

Nakaz nieprzekraczania podanej na znaku prędkości w km/h

B6

B. 7

Nakaz nadania sygnału dźwiękowego

B7

B. 8

Nakaz zachowania szczególnej ostrożności

B8

B. 9a

Nakaz zachowania szczególnej ostrożności; Wyjście na główną drogę dozwolone, gdy nie zmusi to statków na tej drodze do zmiany kursu, lub prędkości.

B9a

B. 9b

Nakaz zachowania szczególnej ostrożności przy przecinaniu głównej drogi wodnej, które może mieć miejsce, gdy nie zmusza to statków do zmiany kursu, lub prędkości

B9b

B. 10

Nakaz zmiany kursu, lub prędkości przez statki idące główną drogą wodną w sytuacjach, gdy z portu, lub bocznej drogi wodnej wychodzą statki

B10

B. 11a

Nakaz prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego

B11a

B. 11b

Nakaz prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego na wskazanym kanale

B11b

ZNAKI OGRANICZENIA

C. 1

Ograniczona głębokość

 

C1

C1

 

C. 2

Ograniczona wysokość prześwitu nad zwierciadłem wody

 

C2

C2

 

C. 3

Ograniczona szerokość szlaku, lub kanału żeglownego

 

C3

C3

 

C. 4

Inne ograniczenia ruchu – należy się z nimi zapoznać. Ograniczenia te mogą też być podane na białym polu znaku, lub pod znakiem, w formie symbolu, lub napisu

C4

C. 5

Granica szlaku żeglownego oddalona od prawego (lewego) brzegu, w metrach podanych liczbą na znaku. Statki powinny przechodzić w odległości większej.

C5

 

 

ZNAKI ZALECENIA

D. 1a

Zalecenie przejścia w obydwu kierunkach

 

D1a

D1a

 

D. 1b

Zalecenie przejścia w jednym kierunku (przejście z przeciwnego kierunku zabronione)

D1b

D1b

D1b

D1b

D. 2

Zalecenie trzymania się we wskazanym obszarze.

 

D2

D2

 

D. 3

Zalecenie przejścia w kierunku określonym strzałką, lub w nocy w kierunku światła izofazowego (migającego)

 

D3

D3

 

ZNAKI INFORMACYJNE

E. 1

Zezwolenie przejścia

E1

E1

E1

E1

E. 2

Wskazanie linii napowietrznej nad drogą wodną (liczba w prawym dolnym rogu oznacza wysokość linii napowietrznej nad poziomem najwyższej wody żeglownej)

 

E2

 

E. 3

Jaz w bliskiej odległości

E3

E. 4a

Prom na uwięzi

E4a

E. 4b

Prom przemieszczający się swobodnie

E4b

E. 5

Zezwolenie na postój (na kotwicy, lub na cumach przy brzegu)

E5

E. 5.1

Zezwolenie na postój na akwenie, którego szerokość w metrach jest podana na znaku, licząc od miejsca ustawienia znaku

E5

E. 5.2

Zezwolenie na postój na akwenie ograniczonym odstępami w metrach, podanymi na znaku, licząc od miejsca ustawienia znaku

E5

E. 5.3

Zezwolenie na postój, burta przy burcie, w maksymalnej liczbie podanej na znaku

E5

E. 5.4

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które nie są obowiązane do pokazywania znaków wskazanych w §3.14

E5

E. 5.5

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać jedno niebieskie światło, lub jeden niebieski stożek na podstawie §3.14 ust. 1

E5

E. 5.6

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać dwa niebieskie światła, lub dwa niebieskie stożki na podstawie §3.14 ust. 2

E5

E. 5.7

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać trzy niebieskie światła, lub trzy niebieskie stożki na podstawie §3.14 ust. 3

E5

E. 5.8

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków, z wyjątkiem statków przeznaczonych do pchania, które nie są obowiązane pokazywać znaków wskazanych w §3.14

E5

E. 5.9

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków, z wyjątkiem statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać jedno niebieskie światło, lub jeden niebieski stożek na podstawie §3.14 ust. 1

E5

E. 5.10

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków, z wyjątkiem statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać dwa niebieskie światła, lub dwa niebieskie stożki na podstawie §3.14 ust. 2

E5

E. 5.11

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków, z wyjątkiem statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać trzy niebieskie światła, lub trzy niebieskie stożki na podstawie §3.14 ust. 3

E5

E. 5.12

Miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków, które nie są obowiązane pokazywać znaków wskazanych w §3.14

E5

E. 5.13

Miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków, które powinny pokazywać jedno niebieskie światło, lub jeden niebieski stożek na podstawie §3.14 ust. 1

E5

E. 5.14

Miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków, które powinny pokazywać dwa niebieskie światła, lub dwa niebieskie stożki na podstawie §3.14 ust. 2

E5

E. 5.15

Miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków, które powinny pokazywać trzy niebieskie światła, lub trzy niebieskie stożki na podstawie §3.14 ust. 3

E5

E. 6

Zezwolenie na postój na kotwicy i wleczenie kotwicy, łańcucha, lub liny

E6

E. 7

Zezwolenie na cumowanie do brzegu

E7

E. 7.1

Miejsce postoju zarezerwowane dla załadunku i wyładunku samochodów (maksymalny dozwolony czas cumowania może być umieszczony na tablicy poniżej znaku)

E7

E. 8

Wskazanie miejsca do zawracania

E8

E. 9a

Skrzyżowanie z drogą uznaną za boczną drogę wodną w stosunku do drogi wodnej, po której idzie statek

E9a

E. 9b

Połączenie z drogą uznaną za boczną drogę wodną w stosunku do drogi, po której idzie statek

E9b

E. 10a

Skrzyżowanie z drogą uznaną za główną drogę wodną w stosunku do drogi, po której idzie statek

E10a

E. 11

Koniec obowiązywania zakazu, lub nakazu, albo ograniczenia – obowiązuje tylko w jednym kierunku ruchu żeglowego

E11

E. 12a

Znaki sygnałowe uprzedzające – jedno lub dwa białe światła stałe, przed przeszkodą: należy się zatrzymać, jeśli wymagają tego przepisy

E12a

E. 12b

Znaki sygnałowe uprzedzające – jedno lub dwa białe światła migające przed przeszkodą: przejście dozwolone

E12b

E. 13

Miejsce poboru wody pitnej

E13

E. 14

Miejsce w którym można korzystać z telefonu

E14

E. 15

Zezwolenie na ruch żeglugowy statków o napędzie mechanicznym

E15

E. 16

Zezwolenie na ruch żeglugowy statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji

E16

E. 17

Zezwolenie na uprawianie narciarstwa wodnego, oraz holowanie statków powietrznych za statkiem

E17

E. 18

Zezwolenie na ruch statków żaglowych

E18

E. 19

Zezwolenie na ruch statków o napędzie wiosłowym

E19

E. 20

Zezwolenie na pływanie na desce z żaglem

E20

E. 21

Zezwolenie na ruch małych statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu, lub rekreacji, z dużą prędkością

E21

E. 22

Zezwolenie na wodowanie i wciąganie statków na brzeg

E22

E. 23

Wskazanie kanału radiotelefonicznego, na którym można uzyskać informacje nawigacyjne

E23

E. 24

Zezwolenie na ruch skuterów wodnych

E24

 

ZNAKI POMOCNICZE

Znaki pomocnicze stanowią uzupełnienie znaków podstawowych. Z tego powodu są umieszczane zwykle na tych znakach, bądź w ich pobliżu. Niekiedy są stosowane również jako  znaki nawigacyjne na wodzie . Prawo rozróżnia cztery rodzaje znaków pomocniczych:

  • • Tabliczki z napisami wskazującymi odległość od znaku, do miejsca, gdzie zaczyna obowiązywać przepis znaku podstawowego. Białe tabliczki z napisem w kolorze czarnym, umieszczone nad znakiem
  • • Uzupełniające sygnały świetlne. Biała strzałka świetlna, połączona ze znakami świetlnymi, podstawowymi.
  • • Strzałki wskazujące kierunek, w którym obowiązuje przepis znaku podstawowego. Strzałki białe, lub innego koloru, umieszczone obok, lub pod znakiem.
  • • Tabliczki z napisami lub znakami uzupełniającymi przepis znaku podstawowego. Tabliczka umieszczona pod znakiem podstawowym.

Znajomość powyższych znaków wystarczy, by odnaleźć się na szlaku. Zwracając na nie uwagę i zachowując ostrożność na wodzie, możemy mieć pewność, że bezpiecznie wrócimy z podróży np.  kajakiem .

ARTYKUŁY POWIĄZANE TEMATYCZNIE

NAJPIĘKNIEJSZE SZLAKI KAJAKOWE W POLSCE

NAJPIĘKNIEJSZE SZLAKI KAJAKOWE W POLSCE

Piękna pogoda zachęca do podróży na łonie natury. Wśród różnych sposobów na poznawanie dzikich...

czytaj więcej
Rodzinne kajakowanie - Frajda dla małych i dużych

Rodzinne kajakowanie - Frajda dla małych i dużych

Z pewnością zgodzisz się ze mną, że w dzisiejszych czasach bardzo ciężko przychodzi nam -...

czytaj więcej
Torba wodoszczelna niezbędnikiem każdego turysty

Torba wodoszczelna niezbędnikiem każdego turysty

Mimo, że wakacje dobiegają końca, to torba wodoodporna należy do grona tych rzeczy, które...

czytaj więcej